Flitsen

Wanneer Flitsen?

Onder ‘een flitser’ wordt in dit blog steeds een externe flitser bedoeld. Een ingebouwde flitser heeft een paar onoverbrugbare gebreken en wordt hier om deze reden buiten beschouwing gelaten. Hoewel het in een noodsituatie de moeite waard kan zijn om te proberen je foto met een ingebouwde flitser te verbeteren, zal dit vaak niet het gewenste resultaat opleveren. Als je verwacht dat je in je fotopraktijk vaak zult moeten flitsen, dan is investeren in een externe flitser noodzakelijk.